Forum Cogito – rom for kunst, filosofi, litteratur og samtid.

Org.nr: 979 632 029

Kontonummer abonnement 1254.05.19062

Kontonummer boksalg: 1254.06.06259  (begge i Cultura bank)

Adresse:

Forum Cogito

v/Ole-Kr. Krukhaug 

Dagaliveien 49

0783 Oslo

Kontakt:

Tidsskrift: tidsskriftet@forumcogito.no

Forlaget:  forlaget@forumcogito.no

  • Facebook Social Ikon
  • Forum Cogito

Tidsskriftet Cogito søker skribenter!

Cogito er i utvikling, og vi søker nå flere skribenter som kan være med og forme bladet i årene som kommer. Tidsskriftet tar i mot både kortere og lengre tekster (også føljetonger) om alt fra samfunn, kultur, politikk, filosofi, vitenskap, teknologi, kunst og litteratur. Det samlende i tidsskriftprosjektet er at mennesket ses på primært som åndsvesen – ikke (kun) en biologisk maskin. Prosjektet tok opprinnelig utgangspunkt i Rudolf Steiners antroposofi, men verken er eller skal være noe "menighetsblad" for antroposofien.


Du som skribent trenger naturligvis ikke dele våre oppfatninger, men bør på en eller annen måte forholde deg til påstanden om at menneskets kjerne er åndelig. Slik for eksempel Vårt Land har et kristent fundament – og Klassekampen har et sosialistisk fundament – har Cogito et ikke-dogmatisk åndelig fundament. Dette påvirker naturligvis hvordan man tenker omkring fenomenene i verden. For eksempel hviler sosialismen på en ganske radikal materialisme, noe som så klart påvirker hva man tenker er viktig her i verden. Det å hevde at mennesket ikke "lever av brød alene" kan naturligvis gjøre at man vektlegger andre forhold – eller vurderer de samme forholdene på en annen måte.

Det at Cogito er et kvartalstidsskrift er naturligvis også avgjørende for hvilke typer tekster som er aktuelle: heller enn avisenes dag til dag-fokus fokuserer Cogito på de lange linjene – noe som på ingen måte utelukker aktuelle temaer fra samfunn eller politikk.


Cogito er ikke et akademisk tidsskrift, og vi ønsker derfor at hovedtyngden av tekstene skal være lesbare for et vanlig, våkent og interessert menneske. Vi gir likevel plass for enkelte "tyngre" bidrag, men du må være beredt til å kontekstualisere teorien – knytte den til noe som er relevant for mennesket av i dag. Det vil si at tekstens ramme kanskje bør være et aktuelt fenomen (for eksempel det moderne menneskets forhold til teknologi, nasjonalstater eller kunst), mens teorien belyser og løfter fram andre perspektiver enn de dominerende av i dag. En annen måte å gjøre det på er at det leveres flere tekster – en dybdeartikkel og en kontekstualiserende tekst. Dette kan naturligvis også løses ved at en skribent skriver dybdeartikkelen mens andre skriver om noe som relaterer seg til denne.


Send oss noen ord til tidsskriftet@forumcogito.no om temaer du går og ruger på – eller en allerede påbegynt tekst – så tar vi det derfra!Cogito honorerer ikke tekstbidrag.54 views