• Forum Cogito

"St. Michaels Kirke i Bjerget" – Litt om Mikaelshula ved Norsjø i TelemarkI Grenlandsområdet i nede Telemark, ved Nordsjø, i nærheten av Skiensvassdraget, som igjen står i nær forbindelse med kysten og havet, befinner den såkalte Mikaelshula seg. Den er et kulturminne med en fascinerende og gåtefull historie, og med stor tiltrekningskraft på sinnene opp gjennom historien. Men hvilken funksjon hadde denne hule i virkelig gamle dager, og hva var det som utspilte seg der? Vi kjenner i liten grad til denne kulturhistorien. men det er fristende å påstå at det nettopp er den delen av historien vi ikke har noen umiddelbar tilgang til, som er den mest interressante. Så hvordan nærme seg denne?

Denne artikkelen av Pål Espen Moen sto først på trykk i tidsskriftet Cogito 1/2017.

Les her

#Artikler #Generelt

0 views

Forum Cogito – rom for kunst, filosofi, litteratur og samtid.

Org.nr: 979 632 029

Kontonummer abonnement 1254.05.19062

Kontonummer boksalg: 1254.06.06259  (begge i Cultura bank)

Adresse:

Forum Cogito

v/Ole-Kr. Krukhaug 

Dagaliveien 49

0783 Oslo

Kontakt:

Tidsskrift: tidsskriftet@forumcogito.no

Forlaget:  forlaget@forumcogito.no

  • Facebook Social Ikon