• Forum Cogito

Landskapets skjulte potensialer


Forfatteren Ole Harald Dahl tar i dette essayet et personlig utgangspunkt i sitt møte med kristendommen som barn, dvs. på bedehuset på Gråten i bydelen Gjemsø i Skien. Vel og merke med en forutgående orientering om hva Skien en gang var, og med scener som vitner om barndommens tynne hinne til et innsyn inn i andre eksistensdimensjoner.

Teksten sto først på trykk i tidsskriftet Cogito 1/2017

Les videre

#Artikler #Generelt #Litteratur

53 views

Recent Posts

See All

Forum Cogito – rom for kunst, filosofi, litteratur og samtid.

Org.nr: 979 632 029

Kontonummer abonnement 1254.05.19062

Kontonummer boksalg: 1254.06.06259  (begge i Cultura bank)

Adresse:

Forum Cogito

c/o Knut Arild Melbøe

Hofsfossveien 24A,

3517 Hønefoss

Kontakt:

Tidsskrift: tidsskriftet@forumcogito.no

Forlaget:  forlaget@forumcogito.no

  • Facebook Social Ikon