• Forum Cogito

Cogito 2/2017 ute nå!


Under hovedtemaet "Kristen esoterikk – i paradigmeskiftets tegn" finner du i dette nummertartiklene «Kristus hos Martinus» (les online!) av Per-Erik Kirkeby og «Messias i jødisk esoterikk»av Trond Skaftnesmo.


Artikkelen «Dødskammer eller livskilde– mot en ny forståelse av forhistorien» (les online!) av Katrine Falk og Knut Arild Melbøe er et reisebrev til Bosnia-pyramiden og en refleksjon i etterkant av reisen.

Både «Da verden – og livet – ble snudd opp ned!" av Jan Kerr Eckbo og «Det viktigste i verden er bevissthet – om bruddet med det mekanistiske verdensbildet" av Paul Jan Brudal tar opp sider ved et paradigmeskifte innen vitenskapen. Ellers dikt av Erik Frisch, debatt og bokanmeldelse.

Cogito kan bestilles på e-post:

tidsskriftet@forumcogito.no

#Generelt #TidsskriftetCogito

0 views

Forum Cogito – rom for kunst, filosofi, litteratur og samtid.

Org.nr: 979 632 029

Kontonummer abonnement 1254.05.19062

Kontonummer boksalg: 1254.06.06259  (begge i Cultura bank)

Adresse:

Forum Cogito

v/Ole-Kr. Krukhaug 

Dagaliveien 49

0783 Oslo

Kontakt:

Tidsskrift: tidsskriftet@forumcogito.no

Forlaget:  forlaget@forumcogito.no

  • Facebook Social Ikon