• Forum Cogito

Cogito 33 ute nå!MODERNITETEN OG EUROPA

Samtale med Kjetil Skøien

Isaac Newtons metafysikk

Om Stein Versto og hans diktning

Om digital demens

Debatt: Antroposofien

Aktuelt: Fotoutstillingen "Norwegian Reflections"

Nobelpris til Bob Dylan

Dikt og bokanmeldelser

#TidsskriftetCogito #Generelt

87 views

Recent Posts

See All

Forum Cogito – rom for kunst, filosofi, litteratur og samtid.

Org.nr: 979 632 029

Kontonummer abonnement 1254.05.19062

Kontonummer boksalg: 1254.06.06259  (begge i Cultura bank)

Adresse:

Forum Cogito

c/o Knut Arild Melbøe

Hofsfossveien 24A,

3517 Hønefoss

Kontakt:

Tidsskrift: tidsskriftet@forumcogito.no

Forlaget:  forlaget@forumcogito.no

  • Facebook Social Ikon