• Forum Cogito

Bildet som sosial diagnose

Updated: Jan 8


I denne kortskårne artikkelen spør filosofen og terapeuten Ole-Kristian Krukhaug om mennesket av i dag ikke er annet enn et bilde – en svak avglans av de dybder et menneske egentlig rommer og åpner opp for? Selfie-kulturen kan vise seg å være symptom på at prosessen der mennesket

gjør seg selv til objekt par excellence er i ferd med å fullendes. Resultatet kan bli en tilstand der vi gir totalt avkall på vår egen subjektivitet, med andre ord vår menneskelighet og vår frihet.

Les hele artikkelen >>

#Artikler #Samfunn #Generelt

61 views

Recent Posts

See All

Forum Cogito – rom for kunst, filosofi, litteratur og samtid.

Org.nr: 979 632 029

Kontonummer abonnement 1254.05.19062

Kontonummer boksalg: 1254.06.06259  (begge i Cultura bank)

Adresse:

Forum Cogito

v/Ole-Kr. Krukhaug 

Dagaliveien 49

0783 Oslo

Kontakt:

Tidsskrift: tidsskriftet@forumcogito.no

Forlaget:  forlaget@forumcogito.no

  • Facebook Social Ikon