• Forum Cogito

SKRIVEKAR I VARIG EMNING


Kommentar til Stein Versto og hans forfatterskap

Da Stein Versto mottok Tarjei Vesaas’ debutantpris for norske litterater med sin beskjedne samling fortellinger fra 1990, Ho blei borte i trappene, innvarslet det en stillferdig gjenaktualisering av tapte skanser i norsk litteratur. Allerede gjennom tittelen toner det på symbolsk vis frem et spenningsfelt, her skissert i form av et nedre og et øvre, som vi mennesker og Versto sine litterære skikkelser beveger seg inne i. Det aksentueres altså dramatiske spenningsmomenter allerede i bokens tittel og noen, det vil her si en kvinne, ble borte i dette dramatiske spenningsfeltet. Det handler om liv eller død mens vi er i levende live, underveis, men det handler også om liv eller død i fysisk forstand.

Les hele artikkelen (pdf)

#Artikler

7 views

Recent Posts

See All

Forum Cogito – rom for kunst, filosofi, litteratur og samtid.

Org.nr: 979 632 029

Kontonummer abonnement 1254.05.19062

Kontonummer boksalg: 1254.06.06259  (begge i Cultura bank)

Adresse:

Forum Cogito

v/Ole-Kr. Krukhaug 

Dagaliveien 49

0783 Oslo

Kontakt:

Tidsskrift: tidsskriftet@forumcogito.no

Forlaget:  forlaget@forumcogito.no

  • Facebook Social Ikon