• Forum Cogito

COGITO 30 er i salg!


Cogito 30 er et temanummer om litteratur og bevissthetsdannelse". Pål-Espen Moen har ti sider til disposisjon for sin anmeldelse av "Morgen ved midnatt", Kaj Skagens nye bok om den unge Rudolf Steiner. Ole Harald Dahl kommer med et intro-essay til en ny lesning av den akademisk baktalte og utskjelte trilogien fra 1930- tallet, Trygve Gulbranssen sin internasjonale mega-salgssuksess,"Og bakom synger skogene". Og Lars Thorup Smith løfter igjen frem Kaj Skagens bok: "Broene brenner", 33 år etter utgivelsen. Dikt og korttekster, flere anmeldelser m.m.


Leder______________________________________________________________________ 1

Lars Thor Smith ÒEheyeh Asher Eheye! _______________________________________ 3

Henning Næss På sporet av den tapte strid____________________________________ 4

Kathinka Vivendel Fra lasterommet

på elven Yanjiang ___________________________________________________________ 8

Språk og bevissthet Erling Kittelsen

i samtale med Nina Myking _ _________________________________________________ 9

Kathinka Vivendel fra Pilestredet til Tampere

og enda lengere ___________________________________________________________ 18

Lars Thor Smith Broene brenner

– Kaj Skagens firser-roman genlæst __________________________________________ 19

Niels Hav Sjælens vinger____________________________________________________ 28

Ole Harald Dahl “Og bakom synger skogene”

– bidrag til en resepsjons-revisjon____________________________________________ 30

Terje Dahl Bergersen Jeg har opplevd

slutten på universet _ _______________________________________________________ 39

Pål Espen Moen Hodeskallestedet

– forsøk på en tilstandsbeskrivelse _ _________________________________________ 40

Henning Næss Noe du aldri kommer

til å glemme ______________________________________________________________ 46

Niels Hav Poesi og antipoesi _______________________________________________ 50

Niconar Parra To dikt ______________________________________________________ 52

Torbjørn Eftestøl Fremtidens erkjennelse del II _________________________________ 53

Bokanmeldelser ___________________________________________________________ 66

Morgen ved midnatt – et livsprosjekt

av Pål Espen Moen _ _______________________________________________________ 66

Om Muntre dødsdikt og andre dikt

av Ole Harald Dahl _________________________________________________________ 72

Om Ung trost klokken fem om morgenen i en

brusende alm av Ole Harald Dahl _ __________________________________________ 74

Om Vinterindianere av Ole Harald Dahl ______________________________________ 75

Om Flatøybok bind I av Harald F. Stjernholm _________________________________ 76

Om Levande stein og Mysteriet i trua

av Ole Harald Dahl ________________________________________________________ 78

Om nytt på Cogito Forlag __________________________________________________ 80

Om bidragsyterne _________________________________________________________ 82

#Generelt #TidsskriftetCogito

45 views

Recent Posts

See All

Forum Cogito – rom for kunst, filosofi, litteratur og samtid.

Org.nr: 979 632 029

Kontonummer abonnement 1254.05.19062

Kontonummer boksalg: 1254.06.06259  (begge i Cultura bank)

Adresse:

Forum Cogito

v/Ole-Kr. Krukhaug 

Dagaliveien 49

0783 Oslo

Kontakt:

Tidsskrift: tidsskriftet@forumcogito.no

Forlaget:  forlaget@forumcogito.no

  • Facebook Social Ikon