• Forum Cogito

Cogito 29 (2014)Innhold Cogito 29: 1 Leder 2 Erik og Ragnhild Dammann i samtale med K.Falk, K.A. Melbøe og P.E. Moen 20 Erik Frisch: Eksistensiell pas de deux 21 Nora Aanonsen: Gullalderdrømmen og tusenårsriket 33 Dylan Thomas: Tre dikt 35 Torbjørn Eftestøl: Fremtidens erkjennelse 46 Per Erik Kirkeby: Tre dikt 47 Ole Harald Dahl: Kjære ... (en sms-føljetong) 50 Percival: Diktaren, världen och bokindustrin 54 Knut Arild Melbøe: På sporet av den arkaiske himmel 65 Dag Blakkisrud: To dikt 66 Ellisiv Stifoss-Hanssen: Utdrag av en roman 68 Aktuelt: Lars Thor Smith: Den anden barndom, forteller og magtsprog 72 Blodets barrikader: Anmeldelse av Kirkebys Iskariotapokryfen og andre dikt 74 Om "spiritual Science in the 21. Century" av Yeshayahu Ben Aharon 77 Om "verdirevolusjon" av Erik Dammann 79 Om "elefanten Donnas epilog og andre historier" av Erik Frisch og Erik Wessel 79 Om "collisions and transitions Festschrift in honour og Jan Valentin Saether" 80 Om diktsamlingen "ingen steder å gjemme seg, ingen steder å gå" av Henning Ness 82 Om "antroposophische Spiritualität" av Jens Heisterkamp 85 Om bidragsyterne

#TidsskriftetCogito

0 views

Forum Cogito – rom for kunst, filosofi, litteratur og samtid.

Org.nr: 979 632 029

Kontonummer abonnement 1254.05.19062

Kontonummer boksalg: 1254.06.06259  (begge i Cultura bank)

Adresse:

Forum Cogito

v/Ole-Kr. Krukhaug 

Dagaliveien 49

0783 Oslo

Kontakt:

Tidsskrift: tidsskriftet@forumcogito.no

Forlaget:  forlaget@forumcogito.no

  • Facebook Social Ikon