Forum Cogito – rom for kunst, filosofi, litteratur og samtid.

Org.nr: 979 632 029

Kontonummer abonnement 1254.05.19062

Kontonummer boksalg: 1254.06.06259  (begge i Cultura bank)

Adresse:

Forum Cogito

v/Ole-Kr. Krukhaug 

Dagaliveien 49

0783 Oslo

Kontakt:

Tidsskrift: tidsskriftet@forumcogito.no

Forlaget:  forlaget@forumcogito.no

  • Facebook Social Ikon

Om Forum Cogito

Forum Cogito er en frittstående, ideell forening som tilstreber sosiale rom der menneskets erkjennende og skapende evner kan komme til utfoldelse.

Foreningen knytter an til antroposofien, forstått som en individuell erkjennelses- og utviklingsvei.

 

Forumet er paraplyorganisasjon for flere virksomheter: studiearbeid, tekst- og tankesmie, foredrag- og seminarvirksomhet samt forlaget som bl.a. utgir tidsskriftet «Cogito».

 

Gruppen møtes regelmessig, og er åpen for nye interesserte.

 

 

 

 

Vedtekter for foreningen Forum Cogito  >>

Forum Cogito ble etablert på 1990-tallet, da særlig med Torodd Lien som en drivende kraft. Utgangspunktet var et studium av Rudolf Steiners idèer og begreper, og siden har deltakerne ved hjelp av dialogisk arbeid søkt å forsterke disse idéene og gi begrepene relevans og gyldighet med tanke på å fremme sosiale og økologiske transformasjonsmuligheter. Dette arbeidet står i sentrum for tankesmien, som igjen løper parallelt med tidsskriftet, tekstverkstedet og seminarene.

Cogito Forlag

Under forberedelsene til etableringen av Forum Cogito på 1990-tallet kom det opp en idé om forlagsdrift ved siden av den prosessuelt innrettede tankesmien. Gjennom de 20 årene som har gått har forlagsidéen holdt seg som en levende og interessant mulighet nå er den endelig iverksatt!

 

Liksom selve forumet vil forlagsinitiativet være å anse som en radikal mot-impuls til teknokapitalismens mainstream, om enn i svært beskjedent format.

Det vil satses både på sakprosa og skjønnlitteratur. Forlagets policy for begge typer utgivelser vil springe frem av de samme prinsippene som ligger til grunn for tankesmien og forumet som sådan, altså et vedvarende forsøk å utvikle organer for hva vi kan betegne som en antroposofisk estetikk og en praktisk realisering av de mulighetene som en slik estetikk eller organdannelse kan uteske.

Kanskje kan vi si at forlagsdriften er stedet der arbeidet som gjøres i tankesmien og forumet for øvrig finner materiell form.

 

Forlagets bestillingsside  >>

Styret i Forum Cogito (2019-2020)

Ole-Kristian Krukhaug (styreleder/kontaktperson)

E-post: styreleder@forumcogito.no

Nils Peter Waage (økonomiansvarlig)

Nina Myking

Torger Jacobsen

Torodd Lien