COGITO 1 2019

MELLOM DE TO KULTURER

 

  • En inspirator kommer til Norge. Samtale med Nicanor Perlas

  • Hvorfor lese skjønnlitteratur? Dag Østerberg In Memoriam

  • Annabel og det moderne sjeleliv. Novelle av Hege Isabella Åsvang

  • Er jordaksen kantret? Samtale med Karsten Storetvedt

  • Essays om maleren Charles Cornelisz de Hooch og Frans av Assisi

  • Utdrag fra Geir Uthaugs storverk om romantikken

Forum Cogito – rom for kunst, filosofi, litteratur og samtid.

Org.nr: 979 632 029

Kontonummer abonnement 1254.05.19062

Kontonummer boksalg: 1254.06.06259  (begge i Cultura bank)

Adresse:

Forum Cogito

c/o Knut Arild Melbøe

Hofsfossveien 24A,

3517 Hønefoss

Kontakt:

Tidsskrift: tidsskriftet@forumcogito.no

Forlaget:  forlaget@forumcogito.no

  • Facebook Social Ikon